De gemeente Schokland (1806-1859)

J. Spitse schrijft in zijn artikel over het bestuur op Schokland tijdens het Koninkrijk Holland van 5 juni 1806 tot 9 juli 1810 en tijdens de inlijving bij Frankrijk van 13 juli 1810 tot november 1813. Het is niet helemaal duidelijk wanneer heel Schokland onder hetzelfde bestuur en dezelfde burgemeester valt: Emmeloorders, vallend onder Amsterdam resp. Noord-Holland, hielden niet zo van veranderingen.

In 1823 werd door het kadaster in het koninkrijk voor het eerst precies de gemeentegrenzen vastgesteld, zo ook voor Schokland - zie de kaart hieronder. Het bijbehorend proces-verbaal vindt u hier.

In 1858 werd het besluit tot ontruiming genomen. Het jaar daarop werd de gemeente officieel opgeheven, het grondgebied werd bij de gemeente Kampen gevoegd.

Veel oude kadastergegevens bleven niet bewaard. Deze gegevens werden ons aangereikt door oud-kadastermedewerker Anne Post uit Roden, waarvoor hartelijk dank.

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl