Landschap 3800 voor Christus

Een deel van het landschap van de Noordoostpolder omstreeks 3700 voor Christus. Door het gebied kronkelt de Overijsselse Vecht, die in zijn loop de Kuinder opneemt. Bij het huidige dorp Slijkenburg hadden de Kuinder en de Linde zich tot één rivier verenigd.
Vervolgens stroomt de rivier onder langs Urk en mondt ten slotte uit in het voormalige Noordzeebekken. De op de kaart ingetekende uitmonding in het huidige IJsselmeer is een oplossing van de tekenaar omdat er uiteraard geen verder onderzoek heeft kunnen plaatsvinden.

Langs de rivier liggen hoogten, die af en toe bewoond worden. De met zand overdekte keileemrug bij Schokland (1) - onder archeologen bekend als P14 (Het Zand) - is gedurende vele eeuwen permanent bewoond geweest (o.a. paalgaten van woningen of boerderijen). Het is een drassig gebied met veel moerasplanten. Aan de randen van de hogere delen langs de rivieren groeien elzen en wilgen.

De rode stippen wijzen op het grote aantal gevonden verblijfssporen.

Ten zuidwesten van de Zuidpunt van Schokland (2) zijn ook reeds belangrijke opgravingen gedaan. Er is daarmee aangetoond dat Schokland ook naar het zuiden veel groter is geweest en veel gebied heeft verloren.

De latere vorm van Schokland, gelegen tussen de Vecht en de IJssel, is met een rode contour aangegeven.

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl