Overzicht Schokland

Bij uitstek een plaatje om zelf op verkenning uit te gaan. Met de icoontjes onder een loep valt er al veel te ontdekken. De stichting Het Flevolandschap plaatste diverse leuke paneeltjes waarvan dit er een is - op Schokland.

Het voormalige Zuiderzee-eiland steekt op plaatsen waar de oude dorpsterpen liggen enkele meters boven de vruchtbare landbouwgronden uit. Door de bomenrij langs de randen is het eiland duidelijk zichtbaar in de vlakke polder.
Schokland is in de breedte, de oost -west richting, in n blik te overzien. Die breedte varieert van zo'n honderd tot vijfhonderd meter. In de noord -zuid richting meet het eiland ruim vier km. De zichtbare resten van de vier verlaten woonterpen liggen aan de oostzijde van het eiland. Op de Middelbuurt staat het voormalig Schokker kerkje (1834) waarin het gemeentelijke Museum Schokland is gevestigd. Op de noordpunt ligt de woonterp Oud Emmeloord. Daar herinneren de lichtwachterwoning (1900) en het misthoorngebouwtje (1921) nog aan het verleden van de deels gerestaureerde haven en de nieuw geplaatste lichtopstand. Op de Zuidpunt ligt een rivierduin waarop de rune van de oude kerk van Ens en de fundering van een vuurtoren is blootgelegd. En halverwege de Middelbuurt en de Zuidpunt ten slotte ligt de kleine terp de Zuidert.

Het eiland zelf is grotendeels bedekt met grasland. Op het zuidelijke deel liggen ook akkers waar gewassen als rogge, gerst, vlas en koolzaad worden geteeld. Ten oosten van het eiland ligt een strook drassig grasland. Hierdoor liggen lage dijkjes en terpjes die een deel van het Middeleeuwse landschap zichtbaar maken. Aan de westkant van het eiland staat het Schokkerbos. Midden in dit natuurrijke bos heeft de stichting Het Flevolandschap een gesteentetuin aangelegd en een informatiecentrum ingericht, waar een collectie zwerfstenen en een expositie over de IJstijden te zien is. Op en rond Schokland zijn en worden regelmatig archeologische vondsten uit prehistorie (kavel P14) en latere perioden gedaan, zoals (vuur)stenen en benen werktuigen, aardewerk, graven, (sporen van) boerderijen en scheepswrakken.

/www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl