Vismarkt Kampen

De Schokkers brachten hun vangst voor een deel naar de vismarkt in Kampen.

In 1837 had men dit op twintig pilaren staande gebouw van de stadsbrug naar een plaats tegen de oude stadsmuur bij de Melkpoort gekruid. De Kamper Courant schreef: `Deze wel bestuurde beweging werd in ruim twee uur tijds volbracht, en van een afstand leek het op een reuzenschildpad die langzaam over de kade kroop.

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl