Namenlijst Schokker schippers en vissers (1854)

In 1854 lagen er nog meer dan 40 schepen in de haven van Emmeloord. Veel schepen lagen er echter verwaarloosd bij. Geld voor onderhoud was er niet en een deel van de Schokker vissers kon het verplichte havengeld niet meer betalen. We weten precies wie de Emmeloordse vissers, waaronder enkele vrachtvaarders, waren. Ook de tonnage van hun schepen is bekend. Het werd allemaal keurig genoteerd door de heer A. Legebeke, onderwijzer van Emmeloord. Hij was belast met het innen van het havengeld en maakte twee lijsten: op de eerste stonden de vissers die het havengeld nog (gedeeltelijk) konden betalen, zij het soms op termijn; op de tweede de groep die daartoe niet meer in staat was.

Iedereen die een vaste ligplaats wilde hebben in de haven van Emmeloord diende daarvoor havengeld te betalen. De Schokkers die het havengeld van het jaar 1853 geheel of gedeeltelijk hadden betaald, zij het pas in 1854, werden vermeld op een lijst. Hieronder volgen hun namen, in dezelfde volgorde als de oorspronkelijke lijst.

1) Hermannus Jacobsen Korjanus (had een schip van 12 ton), geboren Ens, gedoopt Emmeloord 12-9-1790, overleden Edam 9-11-1868, gehuwd Schokland 14-4-1817 met Joanna Jansen Diender (1794-1872).
2) Gerrit Jansen Ouderling (had een schip van 19 ton), gedoopt Emmeloord 26-5-1790, overleden Vollenhove 27-11-1873, gehuwd Schokland 8-7-1830 met Antonia Bruinsen Bape (1791-1840), hertrouwd Schokland 4-10-1841 met Maria Gerritsen Bien (1815-1882).
3) Gerardus Bruinsen Bien (had een schip van 24 ton) gedoopt Emmeloord 24-11-1780, overleden Schokland 5-11-1855, gehuwd Schokland 27-8-1806 met Maria Jansen Klappe (1783-1859).
4) Hendrik Jansen Diender (had een schip van 20 ton), gedoopt Emmeloord 26-10-1785, overleden Emmeloord 29-5-1857, gehuwd Schokland 3-12-1812 met Machteld Harms Koek (1788-1874).
5) Albert Tijmens de Boer (had een schip van 23 ton), is niet nader aan te duiden, want er zijn 2 naamgenoten: Albert Tijmens de Boer (1790-1863) en Albert Tijmens de Boer (1799-voor 1859). Zie ook nr. 34.
6) Jan Willems Kok (had een schip van 24 ton), gedoopt Emmeloord 25-2-1793, overleden Kampen 29-8-1859, gehuwd Schokland 30-12-1820 met Catharina Louwen Diender (1799-1825), hertrouwd Schokland 14-2-1830 met Jannetje Jacobs Konter (1810-1909).
7) Jan Willems Broodbakker (had een schip van 19 ton), geboren Emmeloord 5-12-1797, overleden Kampen 30-1-1886, gehuwd Schokland 4-4-1825 met Aaltje Jacobs Sul (1803-1877).
8) Jan Jansen (Willems) Zalm (had een schip van 8 ton), geboren Emmeloord 13-11-1789, overleden Kampen 13-10-1864, gehuwd Schokland 3-7-1824 met Maria Aleida van Kleef (1800-1881).
9) Peter Hendriks Kok (had een schip van 29 ton), geboren Schokland 12-4-1814, overleden Kampen 21-9-1876, gehuwd Schokland 21-10-1841 met Maria Bruinsen Visscher (1822-1907).
10) Bruin Peters Visscher (had een schip van 12 ton), gedoopt Emmeloord 10-3-1789, overleden Kampen 22-4-1875, gehuwd Schokland 5-3-1818 met Grietje Jacobs Konter (1795-1827), hertrouwd Schokland 10-4-1835 met Jacobje Alberts Toeter (1795-1858).
11) Derk Jans Toeter (had een schip van 16 ton), gedoopt Emmeloord 27-11-1801, overleden Kampen 7-2-1874,
ongehuwde zoon van Jan Hendriks Toeter (1767-1813) en Maria Derks (1772-1811).
12) Bruin Jansen Visscher (had een schip van 11 ton), gedoopt Emmeloord 22-6-1792, overleden Kampen 28-7-1870, gehuwd Schokland 10-6-1822 met Maria Bruinsen Been (1792-1863).
13) Lijsje Bruinsen Bien (had een schip van 20 ton), gedoopt Emmeloord 28-3-1778, overleden 8-12-1862 Vollenhove, gehuwd Schokland 11-12-1803 met de veerman Dubbel Floris Sul (1778-1845).
14) Albert Broodbakker (had een schip van 17 ton), is niet nader aan te duiden, want er zijn 3 naamgenoten: Albert Jansen Broodbakker (1835-1894), Albert Klaassen Broodbakker (1830-1914), en Albert Willems Broodbakker (1795-1864).
15) Kobus Louwen Diender (had een schip van 11 ton), gedoopt Emmeloord 27-10-1795, overleden Vollenhove 14-8-1879, gehuwd Schokland 7-5-1820 met Lumme Jans Klappe (1798-1849).
16) Willem Kluzien (had een schip van 20 ton), is niet nader aan te duiden, want er zijn 3 naamgenoten, die hun familienaam telkens weer op een andere manier schreven: Willem Gerrits Kluzien (1819-1902), Willem Jansen Kluissien (1809-1878), en Willem Peters Kluessien (1835-1919).
17) Jan Alberts Diender (had een schip van 19 ton), geboren Emmeloord 12-4-1817, overleden Kampen 24-7-1885, gehuwd Schokland 16-11-1845 met Jannetje Gerrits Bien (1820-1893).
18) Dubbel Jansen Kamper (had een schip van 13 ton), geboren Emmeloord 22-6-1812, overleden Kampen 24-12-1885,
gehuwd Schokland 28-4-1836 met Joanna Willems Broodbakker (1811-1857), hertrouwd Kampen 2-8-1860 met Christina Pieters van der Molen (1802-
1887).
19) Floris Botter (had een schip van 13 ton), is niet nader aan te duiden, want er zijn 2 naamgenoten: Floris Klasen Botter (1797-1881) en Floris Gerrits Botter (1821-1857).
20) Pieter Visscher (had een schip van 29 ton), is niet nader aan te duiden, want er zijn 2 naamgenoten: Pieter Tijmens Visscher (1770-1853), en Pieter Jansen Visscher (1816-1869).
21) Albert Gerrits Bien (had een schip van 18 ton), geboren Emmeloord 18-3-1807, overleden Volendam 24-2-1869, gehuwd Schokland 24-3-1836 met Christina Jansen Kluesjen (1811-1840), hertrouwd Schokland 22-5-1841 met Klaasje Dirks Bien (1814-1866).
22) Bruin Alberts Zoet (had een schip van 23 ton), geboren Emmeloord 18-7-1816, overleden 16-5-l864 Kampen, gehuwd Schokland 2-3-1844 met Lijsje Harms Corjanus (1817-1901).
23) Jan Hendriks Diender (had een schip van 20 ton), geboren Schokland 8-3-1821, overleden Kampen 11-2-1897, gehuwd Schokland 7-11 -1847 met Maria Floris Toeter (1824-1909).
24) Tijmen Alberts de Boer (had een schip van 16 ton), geboren Schokland 18-8-1824, overleden Vollenhove 15-3-1864, gehuwd Schokland 8-3-1850 met Petronella Bruins Visser (1818-....).
25) Jakob Alberts Klappe (had een schip van 15 ton), geboren Emmeloord 28-2-1822, overleden 3-3-1895, gehuwd Schokland 29-8-1847 met Lijsje Hendriks Diender (1823-1895).
26) Berend Oldenhof (had een schip van 5 ton), geboren Vollenhove 25-5-1819, overleden Vollenhove 1901, gehuwd Schokland 26-12-1842 met Aaltje Zandbergen (1820-1871).
27) Bruin Willems Broodbakker (had een schip van 9 ton),
gedoopt Emmeloord 31-12-1808, overleden Kampen 10-4-1879, ongehuwde zoon van Willem Alberts Broodbakker (1770-1846) en Catharina Albertsen Konter (1771-1849).
28) Klaas Albertsen Klappe (had een schip van 20 ton), geboren Schokland 10-12-1827, verdronken in de Zuiderzee 15-10-1872, gehuwd Schokland 5-6-1853 met Maria Jansen Broodbakker (1828-1882).
29) Louwe Harms Klappe (had een schip van 16 ton), geboren Schokland 10-6-1819, overleden Kampen 14-5-1890, gehuwd Schokland 10-5-1846 met Jacobje Hendriks Diender (1818-1866), hertrouwd Kampen 27-1-1870 met Egberdina Brandenburg (1823-1895).

De tweede lijst bevatte de namen van de schippers en vissers die het havengeld van 1853 ook nog moesten betalen, maar van wie men verwachtte dat zij dat niet konden opbrengen. Zij hadden doodeenvoudig het geld niet en werden daarom door burgemeester Gillot onvermogend verklaard. Op deze lijst staan ook een 7-tal Schokkers, die slechts een deel van het geld betaald hadden, en dus ook op lijst l voorkomen.

30) Jan Cornelissen Grootjen (had een schip van 29 ton), gedoopt Emmeloord 12-6-1795, overleden Kampen 17-2-1876, gehuwd Schokland 13-8-1829 met Aaltje Tennissen Gertsen (1809-1893).
31) Albert de Boer (had een schip van 24 ton), is niet nader aan te duiden, want er zijn 3 naamgenoten: Albert Dirks de Boer (1815-1886) en Albert Tijmens de Boer (1790-1863), en Albert Tijmens de Boer (1799-voor 1859). Zie ook nr. 5 en 34.
32) Gerrit Jansen Ouderling , betaalde gedeeltelijk, is nr. 2.
33) Bruin Bruinsen Bape (had een schip van 17 ton), gedoopt Emmeloord 21-6-1797, overleden Kampen 16-9-1875, gehuwd Schokland 8-12-1825 met Joanna Jacobsen Klappe (1802-1834), hertrouwd Schokland 17-4-1836 met Trijntje Hendriks Diender (1815-1898).
34) Albert Tijmens de Boer, betaalde gedeeltelijk, is nr. 5.
35) Albertus Jansen Goosen (had een schip van 18 ton), is niet nader aan te duiden, want er zijn 2 naamgenoten: Albertus Jansen Goosen (1810-1863), en zijn neef Albertus Jansen Goosen (1810-1894).
36) Bruin Kobus Klappe (had een schip van 15 ton), geboren Emmeloord 10-1-1813, overleden Kampen 26-12-1901, gehuwd Schokland 6-9-1835 met Hilletje Jansen Kamper (1814-1897).
37) Jan Willems Kok, betaalde gedeeltelijk, is nr. 6.
38) Kornelis Everts Mossel (had een schip van 27 ton), gedoopt Emmeloord 28-3-1795, overleden Vollenhove 18-8-1875, gehuwd Vollenhove 27-5-1826 met Johanna Catharina Schoenmaker (ca. 1800-1852).
39) Gerrit Willems Kluisjen (had een schip van 22 ton), geboren Zuiderbuurt, gedoopt Emmeloord 10-8-1793, overleden Emmeloord 6-2-1856, gehuwd Schokland 12-11-1818 met Maria Willems Toeter (1799-1873).
40) Derk Jans Toeter, betaalde gedeeltelijk, is nr. 11.
41) Albert Louwen Diender (had een schip van 22 ton), gedoopt Emmeloord 28-5-1787, overleden Kampen 10-7-1869, gehuwd Emmeloord 21-9-1812 met Jannetje Alberts Goosen (1793-1871).
42) Hermannus Tijmens de Boer (had een schip van 12 ton), gedoopt Emmeloord 10-4-1810, overleden Vollenhove 9-8-1886, gehuwd Schokland 8-5-1839 met Antonia Alberts Diender (1813-1889).
43) Dirk Dubbels Veen (had een schip van 13 ton), gedoopt Emmeloord 16-11-1792, verdronken op zee 11-7-1857, gehuwd Schokland 8-5-1835 met Kristina Klasen van der Molen (1802-1887).
44) Peter Jacobs Schoon (had een schip van 15 ton), geboren Zuiderbuurt, gedoopt 29-4-1796, overleden Kampen 16-1-1884, gehuwd Schokland 20-1-1819 met Klaasje Jans Buter (1795-1819), hertrouwd Schokland 30-11-1834 met Aleida Jansen Kamper (1808-1850).
45) Floris Botter, betaalde gedeeltelijk, is nr. 19.
46) Tijmen Alberts de Boer, betaalde gedeeltelijk, is nr. 24.
47) Jakob Alberts Klappe, betaalde gedeeltelijk, is nr. 25.
48) Willem Jansen Zalm (had een schip van 7 ton), gedoopt Emmeloord 22-10-1798, overleden 13-2-1868 Vollenhove, gehuwd Schokland 25-5-1834 met Eva Cornelissen Grootjen (1788-1869).
49) Jacob Harms Net (had een schip van 11 ton), gedoopt Emmeloord 18-12-1794, overleden Kampen 7-4-1883, gehuwd Schokland 23-12-1823 met Marijtje Jansen Sul (1799-1881).
50) Albert Bruinsen Diender (had een schip van 7 ton), geboren Emmeloord 15-1-1814, overleden Schokland 11-7-1857, gehuwd Schokland 16-4-1848 met Lijsje Hendriks Diender (1820-1849), hertrouwd Schokland 11-5-1851 met Jacoba Alberts Klappe (1811-1887).
51) Jan Harms Corjanus (had een schip van 8 ton), geboren Schokland 17-7-1820, overleden Vollenhove 20-1-1885, gehuwd Schokland 9-8-1847 met Aaltje Dubbels Sul (1817-1889).

Achter de namen staat telkens de grootte van het schip vermeld. Als een schip 22 ton groot is, dan wil dat zeggen dat de inhoud van het schip onder het wateroppervlak 22 kubieke nieter is. Zo was een schokker schuit ongeveer 20 ton groot, een botter tussen de 20 en 28 ton, een schokker schuitje 13 ton, een punter 6 ton, en een kubbootje 5 ton.

Bron: Ab en Bruno Klappe, Eindhoven in Het Schokker Erf, 42, 1999, pag.21-24

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl