Bewoners en gebeurtenissen op Schokland periode 1859 - 1941
    Naam   Taak en bijzonderheden
Emmeloord (arbeider-lichtwachter)    
van t/m   Familiegegevens Werkzaamheden - bijzonderheden
1859 1877 Jacob van Marle    
1877 1910 Lammert Smit Zoon van Hendrik (Leeuwarden 1854 - Kampen 1929). Tr. 9-8-1877 toen hij in Emmeloord werd geplaatst met Jan(ne)tje ten Napel uit Urk. Voordien arbeider op de Middelbuurt. Ging op 56 jarige leeftijd met pensioen. Hij kon niet goed tegen ambtelijk gezag dat boven hem was geplaatst.Voordat hij naar Kampen vertrok had hij in Emmeloord xx in 1900 xx een huis voor Harm en Jantje laten bouwen.
1899 1940 Harm Smit Zoon van Lammert Smit, broer van Hendrik. Geb. Urk 1880 - overl Kampen 1950. Tr. 29-10-1908 Jantje van Veen (Urk 1882 - Kampen 1896).  Kantoorhouder P.T.T.
1901       Huis lichtwachter/ 1e havenmeester.
1908       Nieuwe havenmeesterswoning met telefoonkantoortje. Schokland evenals Urk aangesloten vanuit Kampen i.v.m. de scheepvaart.
1910     Persoonskaart burgerlijke stand Kampen 10-1-1910 Rijkstelegraafkantoorhouder
1914   id   Vuurtoren gebouwd
1915 1932 id   Februari 1915, directeur visafslag
1916 1940 id   27-1-1916 Tijdelijk havenmeester (2e havenmeester)
1916 1940 id   31-12-1916 Hoofd hulptelegraafkantoor op Schokland. Telefoonhouder.
1917 1940 id   17-12-1917 Bediening misthoorninstallatie
1921       Motorgebouw voor mistinstallatie gebouwd.
1921       De botter wordt vervangen door een lemster aak met hulpmotor, 'het varken' genoemd.
1923 1940 id   27-1-1916 -  3 december 1940. Tijdelijk havenmeester (2e havenmeester). 
1940 id   Was onbezoldigd veldwachter.
1910 1923 Hendrik Smit Zie bij Ens. Voordien arbeider op de Middelbuurt. 1 Nov 1910. 
    id   Op 8-3-1919 standplaats Kampen (tot 9-6-1923). Daarna arbeider en havenmeester in Stavoren.
1922       Havenlicht Emmeloord geautomatiseerd.
1923 1941 Jan Spit Geb 1893, Stad Vollenhove. Tr. 1921 met Jentje van Benthem uit Stad Vollenhove. Voordien arbeider op de Middelbuurt, 1e havenmeester, 1923 tijdelijk lichtwachter kustverlichting.
1924   id.    Per 1-5-1924 ass. bediening misthoorn installatie
Middelbuurt (arbeider)    
1859 1868 Gerrit Ras   Verliet zijn post om gezondheidsredenen.
1868 1875 Hendrik Smit Geb. Leeuwarden 1803. Tr. 1853 Jannetje (Jansje) Snoek uit Urk. In 1855 onbezoldigd gemeenteveld-wachter te Urk. Vader van Lammert Smit, grootvader van Hendrik en Harmen.  Werd in 1855 veldwachter te Urk. Zijn betrekking schijnt buiten zijn schuld onhoudbaar te zijn geworden. Toen G. Ras wegens gezondheidsproblemen vertrok kon hij hem opvolgen. Werd in 24-12-1875 onwel en verdronk. Zijn zoon Lammert mocht van Rijkswaterstaat zijn taak overnemen.
1875 1877 Lammert Smit zie bij Emmeloord 21 jaar oud. Woonde in Ens met zijn moeder (en zuster Betje tot 1874).
1876       Zelfregistrerende peilschaal geplaatst.
1877 1878 Hendrikus ten Napel Geb. Vollenhove 1849. Tr. 1873 Johanna Keuter uit Urk. Broer van Lammert Smits vrouw. Vertrok naar Urk. Zijn vrouw kon niet aan de eenzaamheid wennen.
1878 1905 Klaas Lassche geb. c1835 Stad Vollenhove. Tr. Hilligje van Smirren Stad Vollenhove. Ex koopvaardij matroos.
1905 1910 Hendrik Smit Geb. Urk 1878. Tr. met Jantje van Veen. Zoon van Lammert/ broer van Harm.  Zoon van Lammert, 18-10-1905, arbeider Schokland, standplaats Ens. 1 nov. 1910 naar Emmeloord overgeplaatst.
1910 1921 Harm Hendrik ten Napel Phzn Geb. Urk 1878. Tr. 1904 Trijntje van Eerde uit Urk. Haar overgrootvader Thijmen Willems van Eerde (1783-1841) was lichtwachter op de Zuidpunt.  Arbeider Schokland, standplaats Ens 1-11-1910.
1918 1921 id.    Per 1-1-1918 standplaats Kampen, per 1 juni 1921 sluisknecht-schipper te Utrecht.
1921 1923 Jan Spit Ezn.   1 sept. 1921. Vanaf 1-9-1922 bediening registrerende peilschaal. Gaat in 1923 naar Emmeloord.
1923 1928 Harm Prins Ezn. geboren 9 juli 1896 Stad Vollenhove, gehuwd met Jantje de Vries (afkomstig van boerderij de Rollecate in Vollenhove) in 1920. Dochter Trijntje Prins, geboren 11 april 1922. Na vertrek van Schokland wordt hij sluiswachter van de Katerveersluizen in Zwolle. Daar krijgen ze ook hun tweede dochter Lammigje. Hulparbeider bij de zee- en havenwerken op Schokland. Bediening registrerende peilschaal.
1928 1941 Jan Schuurman Geb. Vollenhove 1904. Tr. 1928 Jansjen Schuurman uit Vollenhove. 1-11-1928, 'kantonnier bij de zee- en havenwerken op Schokland'. Bediening registrerende peilschaal. Wordt in 1941 stuwwachter van stuw Mariënberg aan de Overijsselse Vecht.
Opzichter Rijkswaterstaat    
1941 1941 Jacob Pieter Mellegers   Van mei - sept. 194. Begeleidt amovatie op Schokland. Woont in kerkje op de Middelbuurt.
Zuidpunt (lichtwachter en sedert waarnemer registrerende peilschaal)    
1859 1876 Wiechert van Eerde.    Hulp van zoon Theunis.
1876       Registrerende peilschaal geplaatst.
1876 1893 Jelle Loosman Geb. Urk 1834 - overl. Urk 1906. Tr. 1859 Trijntje Buter te Urk. Per 1-1-1882 jaarwedde f 375 als 'tweede lichtwachter Zuidpunt'.
1893 1902 Theunis van Eerde  Geb. te Urk c.1868. Gehuwd met Jacoba Ruiten, dochter van een visser uit Enkhuizen. Brak in 1902 een been en overleed a.g.v. primitieve behandeling door geïsoleerdheid.
1902 1911 Jacob van Eerde,  met een broer - Jan? - als hulp.  Zoon van Theunis, geb. Urk 1875 - overl. Beverwijk 1950. Tr. 1901 Frederika Lub uit Enkhuizen. Zouden beiden gestesziek zijn geworden door de eenzaamheid en afzondering. De oudste - Jacob -  zou volkomen herstellen.
1911 1915 Klaas van Loo Geb. Ermelo 1880. Landbouwer. 1903 gehuwd met Jentje Lassche uit Vollenhove. Gehuwd met een dochter van Klaas Lassche.In 1915 andere standplaats wegens ziekte van zijn vrouw.
1915 1922 Pieter Verschoor en Mina van Twuyver Bootsman en oud marineman. Geboren Den Helder 1874. Gehuwd in 1901 met Mina van Twuyver uit Haarlem. Lichtwachter der Marine. Per 1-9-1922 werd Jan Spit (Middelbuurt) 'waarnemer der waterhoogten te Schokland'. 
1916       Stormvloed 13 en 14 februari 1916
1922       De vuurtoren wordt geautomatiseerd.
Schippers op botter van de ambtenaren op het eiland    
1859   J. Lens    
  J. Snoek    
1880 P. Bakker    
1888 1910 Arend ten Napel    Was in 1903 knecht op de botter van de waterstaat. Zijn gezin woonde in Kampen, maar hij hield verblijf in de Schokkerkerk op Ens waar de vaste ligplaats van de botter was. Droeg als 81 jarige zijn functie over.
1910 1927 Gerrit Huisman Geb. Genemuiden. Na bedrijfsongeval eervol ontslagen op 16 aug. 1929.
1932       Lemster aak ´het varken´
Directie-vaartuig te Kampen    
1905 1913 Bernardus van Groningen Geb. Zwolle 1873. In 19-8-1905 'rijksambtenaar' getrouwd met Hendrika Verweij uit Heerde. Schipper op de boeier het Zeepaard per 16-10-1905. Standplaats Kampen. In vaste Rijksdienst getreden op 1-7-1903. Wordt in 1913 gezagvoerder op het Rijksdirectievaartuig "Overijssel".

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl