Colofon

Gerrit van Hezel en Aaldert Pol Deze website over Schokland is een initiatief van Aaldert Pol (Emmeloord) en Henk van Heerde (Vollenhove). Gerrit van Hezel (Zwolle) leverde als maritiem deskundige belangrijke bijdragen. De site wordt ondersteund en geborgd door de Schokkervereniging.

Doel is om iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Schokland op een gemakkelijke manier toegang te geven tot alles wat er bekend is over het voormalig eiland en het wel en wee van zijn bewoners door de eeuwen heen.

Basis is het materiaal waarmee het boek Schokland en Omgeving - leven met water is samengesteld door Gerrit van Hezel en Aaldert Pol. Beide schrijvers hebben de teksten aangepast en/of herschreven voor deze website. Aaldert Pol (1932) is historicus, was vroeger geschiedenisleraar en woont in Emmeloord. Hij publiceerde veel artikelen in Rondom Schokland, het blad van de Vrienden van Schokland. Gerrit van Hezel werkte bij Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland en woont in Zwolle. Zij schreven elk diverse artikelen over de regionale geschiedenis en samen schreven zij de boeken Kraggenburg en de vaarweg van Zwolle naar zee (2000), De Flevolandse geschiedenis in meer dan 100 verhalen (2005) en voor het Platform Werelderfgoed in Nederland het voornoemde boek, hier links afgebeeld (2008) en nog te koop in de museumwinkel op Schokland.

Henk van Heerde is amateur-historicus met als specialiteit de stad Vollenhove. Hij maakte en onderhoudt de website De Stad Vollenhove door de eeuwen heen.  Is eindredacteur van Het Schokker Erf en museumgids op Schokland. Daarnaast is hij voorzitter, gids, gastheer en eindredacteur van Kondschap bij het Stadsmuseum Vollenhove,  en geeft regelmatig presentaties over de historie van Vollenhove en Schokland. Hij onderhoudt deze website.

Henk van Heerde Via de icoontjes komt u op een pagina waar het verhaal achter dat plaatje kort wordt uitgewerkt.  Verder kunt u doorklikken naar pagina's op bestaande websites, o.a. van de instanties, stichtingen en verenigingen die samenwerken in het promoten van Schokland.

Aanvullingen vinden alleen plaats wanneer we van u als geïnteresserde nieuw materiaal en artikelen krijgen aangeleverd, of ideeën daarvoor rond 'blinde vlekken' in de huidige websites over Schokland. Door heel veel hyperlinks worden dwarsverbanden gelegd tussen de diverse onderdelen. 

De informatie is samengesteld aan de hand van teksten en foto's uit diverse bronnen. Er is al heel wat geschreven over Schokland! Er wordt naar onze mening geen inbreuk gemaakt op auteursrecht, eventuele rechthebbenden worden uitgenodigd voor nader overleg. De informatie mag met bronvermelding (websiteadres en oorspronkelijke auteur / bron genoemd in artikel) worden gebruikt en verspreid, mits niet voor commerciële doeleinden dus alleen zonder winstoogmerk. Graag horen we wie het waarvoor gebruikt, als aanmoediging om met dit werk door te gaan.

Schokland is een bezoek waard. Kijk zelf wat er van het eiland is overgebleven en wat er daar wordt gedaan om de geschiedenis levend te houden. U kunt starten bij het Museum Schokland (Middelbuurt, Ens) of bij het bezoekerscentrum van Het Flevo-landschap, bij de gesteentetuin, waar ook veel wandelroutes beginnen. We wijzen ook graag op het goede werk van de Vrienden van Schokland.


sitemap            bronnen        contactformulier

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl