Nieuw en gewijzigd op deze site

nieuw:

maart 2017

Arnoldus Legebeke (1809-1885), schoolmeester op Schokland

december 2016

Stormvloeden, terpen, dijken en landverlies in de kom van de Zuiderzee (800-heden): deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.

gewijzigd:

Bartholomeus Doorenweerd, pastoor op Schokland van 1796-1808

De woningen van de Schokkers op het eiland en in Brunnepe (22-12-16)

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl