Rapport van Legebeke

Op 25 juli 1857 verstrekte Arnoldus Legebeke, de onderwijzer op Emmeloord, aan de Commissaris van de Koning in Overijssel belangrijke gegevens over een mogelijke ontvolking. In dit historisch document worden de namen vermeld van alle Emmeloordse gezinshoofden, van de kinderen beneden en boven de 15 jaar, van het totaal aantal gezinsleden, van het aantal woningen in eigendom, van het aantal vaartuigen en van de waarde der woningen. 

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl