Vismethoden (1)

Er zal al sedert de kolonisatie van het veengebied rond Schokland door bewoners zijn gevist. Maar eerst in 1479, kort nadat het eiland is ontstaan, lezen we over fuikvissers van Ens en Emmeloord. De stad Kampen verleent hen dan visrechten in een bepaald gebied in zee bij Schokland.

Op de afbeelding staan verschillende vismethoden met vaste vangstopstellingen:

A. Reepnetten, lang en rechthoekig, die tussen Enkhuizen en Stavoren verzwaard met stenen of lood aan kurken drijven en met ankers op de plaats worden gehouden.

B. Botnetten staan ook met kurk en lood verticaal, maar rusten op de bodem en zijn aan staken bevestigd.

C. Kubben zijn dicht gevlochten mandjes. Paling die op aas af komt kan eenmaal door de opening niet meer terug.

D. Haringnetten lopen vanaf de kust richting zee, en bestaan afwisselend uit fuiken en vleugels.

E. Een hoekwant is een lange lijn met haken en aas aan dwarslijntjes. De bot- of aalbeug lag op de bodem en werd na enkele uren weer ingehaald.

Tekening van G.J. Schutten

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl