Bewoning van Schokland in de 20e eeuw

Foto linksboven: de bewoners van de lichtwachterwoning met enkele gasten. Links: Jan Spit, eerste havenmeester op Emmeloord. Zittend links: zijn vrouw Jentje Spit - van Benthem. Midden: Jan van Benthem, de vader van Jentje; rechts Evert Spit en vermoedelijk Trijntje Vis, de ouders van Jan.

Foto midden boven. Jentje Spit - van Benthem in haar winkeltje op Emmeloord. Jan Spit was zijn loopbaan op Schokland begonnen op de Middelbuurt (1921),verhuisde in 1923 naar Emmeloord en verbleef er tot 1941.

Foto rechtsboven: de laatste bewoners van het eiland vertrekken. Jan en Jansje Schuurman met hun vijf kinderen. De familie bewoonde van 1928-1941 de pastorie op de Middelbuurt.

Foto linksonder: de schapen van de familie Schuurman. Rijkswaterstaat stond na de ontruiming in 1859 aan de vaste bewoners van Schokland het houden van schapen toe. De lichtvoetige dieren hielden het gras kort, verdichtten de grond en de schapen leverden wol, vlees en melk. Koeien zouden de graszoden teveel vernielen. Vindingrijkheid was vaak erg belangrijk op het eiland waar weinig voorzieningen waren: tegen het zuur worden van de melk lukte het de familie na veel proeven om de melk in flessen te wecken.

Foto midden onder: Urkers en Volendammers bij de visafslag. Ten gerieve van de vissers op de Zuiderzee werd in 1915 de visafslag aan de haven van Emmeloord geopend. Op van te voren aangekondigde tijden werd de vis verhandeld. De haring werd reglementair afgeslagen per tal (200 stuks), ansjovis per 1000 stuks en bot, schar, spiering en aal of paling per half kilogram. Vissers uit diverse plaatsen maakten gebruik van de visafslag. Op de foto zie je Volendammers en Urkers, in afwachting van de aanvang van de afslag een spelletje spelend (broeken van de Volendammers winnen het in lengte van die van de Urkers).

Foto rechtsonder: de post werd niet op Schokland bezorgd. Jan Spit (links) en Jan Schuurman haalden de post zelf uit Kampen met een Rijksvaartuig. Dat was tevens het moment om inkopen te doen en de kinderen van Jan Schuurman te bezoeken die in Kampen naar school gingen. Het gezin Spit had geen kinderen.

Zie ook het artikel over de rietoogsten op Schokland in de periode 1901-1940.

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl