En gulden voor Schokland (1982)

Sinds september van het vorige jaar zijn onderhandelingen gaande tussen de gemeente Noordoostpolder en de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders. Deze laatste instantie heeft Schokland aan de gemeente aangeboden voor het symbolische bedrag van n gulden. Het gemeentebestuur heeft echter haar standpunt ten aanzien van een dergelijke overname nog niet bepaald. De overdracht zal dan rond l januari 1984 moeten geschieden.
Moeilijkheid is echter het exploitatietekort, dat met ingang van diezelfde datum wordt geraamd op 100.000 gulden.
Onder het museum wordt verstaan: de bestaande en de te renoveren gebouwen op de terp Middelbuurt (de plaats waar nu de permanente tentoonstellingruimte is gekomen in de voormalige Nederlands Hervormde kerk), de Lichtwachterswoning en het Misthoorngebouw op Emmeloord met alle bijbehorende grond.
In tegenstelling tot het genoemde exploitatietekort is het voor de gemeente min of meer aantrekkelijk, omdat voor de overdracht eerst een renovatie aan de gebouwen zal worden verricht door de Rijksdienst.

Een gedeelte van de overdracht werd reeds uitgevoerd, dit in de vorm van een nieuwe zeewering en een aantal nieuwe gebouwtjes. Met de volgende fase in de renovatie zal worden begonnen zodra de gemeente het voorstel van de Rijksdienst heeft geaccepteerd. De kosten voor deze renovatie zullen zeker 1,88 miljoen gulden gaan bedragen.
Overigens zal de overdracht geen merkbare gevolgen hebben voor het huidige personeelsbestand. Wel zullen, om het exploitatietekort terug te dringen, de toegangsprijzen worden verhoogd.

Bron: De Polderkrant (uitgave van De Noordoostpolder), 15 november 1982

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl