Mensen

De beschreven geschiedenis van Schokland begint pas ergens in de middeleeuwen. Vanaf de zestiende eeuw komen steeds meer beschrijvingen van de mensen die er leefden en werkten. Verhalen over bepaalde personen, vaak met een speciale functie, treft u hier.

   Boeren op Schokland tussen 1393 en 1631
 
   Recht van landwinning voor Jacob Aalbertszoon (1595)   Bedreigde schout Winsemius op Emmeloord (1682)
   Gespikkelde huwelijken    Predikant contra vuurstoker (eind 18e eeuw)   Dood en dord hadt hij kunnen zijn (1801) (externe link)
  Schokkers en een nalatige Zwolse veerman (1749)   Onderwijzers op het eiland Schokland in de Franse tijd    Ds. G. G. de la Couture - een deftige domineesfamilie op Ens (1833-1840)
     Twee geloven op een kussen (1806) (externe link)   Pastoor Doorenweerd en de ramp van 1807   Vredestichter op Schokland (1808)
  Pastoor Doorenweerd en het bijgeloof (1796-1808)   Met naam en toenaam (1811)   De eerste burgemeester van de gemeente Schokland (1811)
  Pastoor Bartholomeus Doorenweerd (1767-1832)  De nagelaten goederen van Willem Steenbeek (1814) (externe link)   Lucas Seidel en de zuiderzeevisserij (1821)  
   Stormvloed over Schokland (1825)    Burgemeester Streithorst - 1828-1831   Ik zal u deze oproerscène betaald zetten (1830)
   Twee verdwenen douaniers (1843) (externe link)   Schokker verkocht illegaal vis in Kampen (1847) Aaltje van Veen: vijf winterweken op Schokland (kerst   Aaltje van Veen: vijf winterweken op Schokland (kerst
1927- januari 1928)
Een Schokkerin van lichte zeden (1851) (externe link)   Een zeer onverdraaglijk mensch (1853) (externe link)    
  Pastoor Joannes Georgius Bruns heeft het moeilijk (1853)    Namenlijst Schokker schippers en vissers (1854)   Twee gearresteerde Schokkers (1856) (externe link)
Bewoners en gebeurtenissen op Schokland periode 1859-1941    Jan Schuurman, de laatste ‘Schokker’ (1928-1941)   Een Schokker, die zijn eiland overleeft (1942)
 De laatste lichtwachter van Schokland (1917-1922) nam wraak (1958)     Urkers over Schokkers swifterbandman   Van Neanderthalers tot Schokkers

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl