De zee rondom

Schokland werd omgeven door water. Van 1170 tot 1932 was dat de Zuiderzee. Door de ligging van het eiland was het een kruispunt van routes voor handelaren en vissers. Het bracht de mensen op het eiland voorspoed maar - omdat het zo laag was - ook veel ellende. Ook na de ontruiming bleef Schokland belangrijk voor de scheepvaart.

  Scheepvaartroute via Utrecht tot ca 1150   Scheepvaartroute via de IJssel na 1150   Koggen: handel en oorlogen
  Een middeleeuwse scheepsvondst (1375) op kavel M 107 in de Noordoostpolder   Stormvloed bij Ens en Vollenhove (1507)   Het Enser-geld (1645)
  Het 'ligten' van zeeschepen bij Schokland (1720-1873)   Stormvloed over Schokland (1825)   Het vrije vissen in de zoete zee (1472-1626)
  De strijd op de Zuiderzee (1573)   Schokkers en een nalatige Zwolse veerman (1749)   Bakengeld (1785)
  Slepen naar Schokland (1835)   Schokland als belangrijke schuilplaats voor zeilschepen   Binnenschepen in het ijs onder Schokland (1850/1851 en 1870/1872)
  Het schip van Thijs Luiten Slagter zat tweemaal in het ijs bij Schokland (1851 en 1870/71)   De gevelsteen van de pastorie (1916)  Turfvaarders als de donder terug (1919 en 1924)
tjalk
  Een brief van oud-schipper Marten Sijbranda (1926)
  

  
  Zeegras, wapen tegen stijging zeespiegel (1929 – 2014)   Waar de golfslag klinkt als een verwijt (1930, deel 1)   Stormvloeden, terpen, dijken en landverlies in de kom van de Zuiderzee: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.
  Een week met de Zuiderzee-expeditie (14-19 augustus 1905)   Onderzoek in de Kom  Zeeweringen gesloopt door de paalworm
  Varen met zandsteen:  1 voor bouwwerken (1440-1665)  2- wijwaterbekken en sarcofagen (1400-1425)   De eerste Zuiderzeeharing (1395)   De Stormvloed van 1916 en zijn gevolgen

vs 12-2018

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl