Objecten

Op en rond het huidige eiland Schokland bevinden zich een aantal objecten als overblijfsel van de geschiedenis.  Sommige zijn onzichtbaar, verborgen in de ondergrond ter bescherming voor het nageslacht. Andere verplaatst, bijeengebracht in het Museum Schokland. Het museum is op Ens, de Molenbuurt of Middelbuurt waarvan alleen de protestantse kerk is overgebleven. De terp Zuidert is leeg. Op de Zuidpunt zijn de resten van de kerk, met daarin herbegraven Schokkers. Van de vuurtoren rest de fundering. Emmeloord heeft het meest te bekijken, al zijn het nieuwere (na de ontruiming: lichtwachterswoning en misthoorngebouwtje) of gereconstrueerde objecten (kerkhof, havenhoofden, vuurtoren, zeewering). Daarnaast zijn er op verschillende plekken beelden en monumenten. De gesteentetuin is aangelegd direct naast het voormalige eiland en vertelt over de oudste geschiedenis. Hieronder een aantal artikelen over resterende en verdwenen onroerende en roerende zaken.

  Prehistorisch visweer (4900 – 3400 v. Chr.)   De geuzen en de Schokker kerkklok uit Lambertschaag  (1581) aartsengel Michael  Paneeltje aartsengel Michaël van Schokland naar Emmeloord (1955)
  De vuurtorens op de zuidpunt (1618-) (externe link)    De molen te Ens: het recht van de wind   De woningen van de Schokkers op het eiland en in Brunnepe
  De kerk en pastorie op Ens (1717)    De schoolkachel van Ens (1808)   De vissersvloot van Schokland (1811-1886)
  Bestek en aanbesteding bouw nieuwe kerk Ens (1833)    De kerk op Molenbuurt (1834)   Onderhoud aan de zeewering 1848-1898
  Emmeloord ’s nieuwe haven in 1839 en de latere ontwikkeling    Havenreglementen Emmeloord (1839)   Weefgetouwen op Schokland (1839)
  Bouw van de nieuwe H. Michaelskerk op Emmeloord (1842)    Inwijding van de H. Michaelskerk op Emmeloord (1843)
  De peilschaal van Schokland en de ‘droogtes’ in de Vecht-IJsseldelta
  Kaart van de geografische en waterstaatkundige situatie van Schokland in 1858 Gieterse Meer   Een Gieters Meer in de Zuiderzee

   Lichtwachterswoning te Emmeloord toen (1900) en nu (2002)   De visafslag op Emmeloord (1915)

  Reglement voor den vischafslag op Schokland    De geheimen van het misthoorngebouwtje (1921)  Schokland geeft zijn geheimen prijs (1940)
  Restauratie van het museumkerkje (1961)   Met de ijsschuit op en rondom Schokland   De klederdrachten van Schokland (1984)
  Archeologische waarnemingen bij de aanleg van

de hydrologische zone rondom Schokland (2003)

  Het monument van Schuttevaer bij Emmeloord (2009)   Gemeentelijke grenzen van Schokland (1823)
  Overzicht objecten cultureel erfgoed Schokland (externe link)    Overzicht kunstobjecten Schokland (externe link)   Het RK kerkhof op Emmeloord

vs 11-2018

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl